Skogsmaskinen som stoppades av skogsengagerade personer i april.

Denna vecka har Skydda Skogen skickat ett nytt brev till Sveaskogs styrelse med kopia till länsstyrelsen med uppmaningen till bolaget att inte avverka 40 hektar naturskog vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun. Sveaskog har avverkningsanmält skogen trots att lokalbefolkning, ideell naturvård och länsstyrelsen har reagerat mot planerna. Länsstyrelsen planerar att göra ett naturreservat i närheten och vill undersöka möjligheten att inkludera det avverkningsanmälda området.

Det var i april som några skogsengagerade personer lyckades stoppa en skogsmaskin från att börja avverka skogen vid Lill-Skarja. Dessförinnan har Skydda Skogen tillsammans med Leif Lundberg från Maskaure sameby skickat ett öppet brev till Sveaskog och bett dem att inte avverka. Men hotet om avverkning kvarstår fortfarande.

I brevet som skickades denna vecka uppmanar Skydda Skogen återigen Sveaskog att dra tillbaka sin avverkningsanmälan och att länsstyrelsen ges möjlighet att inventera skogsområdet vid Lill-Skarja. Skydda Skogen uppmanar även Sveaskog att inleda ett nytt samråd med Maskaure sameby.

Ideell naturvård har tidigare utfört en snabb visuell bedömning av skogen. Denna bedömning talar för höga naturvärden, mest troligt av nyckelbiotopsklass. Maskaure skogssameby är mycket angelägen om att skogen inte skall avverkas. Vid snörika vintrar är skogen ovärderlig då den är hänglavsbärande. I det kuperade landskapet tinar skogen tidigt på våren vilket skyddar renkalvarna under sina första veckor i livet.