Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 organisationer till Sveaskog: Naturskog med höga naturvärden ska skyddas inte avverkas

Sveaskog planerar att avverka den ca 200-åriga senvuxna barrblandskogen vid Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun. Foto: Björn Mildh.

”Vi är djupt bekymrade över att statliga skogsbolaget Sveaskog avverkar och planerar att avverka skogar med höga naturvärden”. Det skriver 12 organisationer i ett öppet brev till Sveaskog. Brevet går även till näringsminister Ibrahim Baylan, miljöminister Isabella Lövin och landsbygdsminister Jennie Nilsson samt berörda myndigheter.

En exempelsamling med hotade skogar med höga naturvärden i Norrbotten, Västerbotten och Dalarna är med i brevet. Dessa skogar utgör bara ett litet urval av alla skogar med höga naturvärden som Sveaskog planerar att avverka i landet. Sveaskog uppmanas i brevet att skydda alla skogar med höga naturvärden.

David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen, säger:

-Skogar med höga naturvärden ska skyddas inte avverkas. Vi vill att regeringen sänker avkastningskraven på Sveaskog så att detta kan ske. Skogarna ska bevaras både för klimatet eftersom dessa boreala skogar lagrar mycket kol i marken och för den biologiska mångfalden eftersom omkring 1800 skogslevande arter är rödlistade i Sverige. De skogar vi har med i det öppna brevet är just exempel, det finns många fler.

I brevet framgår att potentialen minskar för att kunna nå de nationella och internationella miljömål som finns. Forskning pekar på att minst 20 procent produktiv skog behöver skyddas långsiktigt, nu är endast 5 procent skog formellt skyddad i Sverige.

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, säger:

– Sveaskog har en ständigt kännbar brist på avverkningsmogen skog till följd av tidigare överavverkningar. Trots att bolaget ägs av svenska folket, har naturvårdande ambitioner övergetts till förmån för ett förhållandevis brutalt skogsbruk. De hugger både fjällnära skogar och i samebyarnas kärnområden av riksintresse i sitt försök att hålla igång sågverk och industrier med virke.

Att avverka skyddsvärd naturskog strider mot Parisavtalet där fokus är att minska utsläppen av växthusgaser, menar miljöorganisationerna. För om boreal naturskog avverkas avges stora mängder kol från skogsmarken vilket bidrar till växthuseffekten. Det är inte heller i linje med FN:s Aichi-mål att avverka naturskog med rödlistade arter. Pia Björstrand, talesperson i Klimataktion, en av de organisationer som står under brevet, säger:

– Det borde införas ett förbud mot att avverka gammelskogar med tanke på det akuta läge som råder idag. Klimatvinsterna av att avverka skog och använda det i produktionssyfte är inte tillräckligt stora för att uppväga de förluster av biologisk mångfald och den negativa påverkan på klimatet som blir när skogen avverkas.

Det öppna brevet är en del av kampanjen Vår Skog som är riktad mot Sveaskog och som drivs av 23 miljöorganisationer. Kampanjen kräver att Sveaskog skyddar samtliga av sina skyddsvärda skogar. I en namninsamling har över 40 000 personer redan skrivit på för detta.

Representanter från Greenpeace, Skydda Skogen, Klimataktion, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Naturskyddsföreningen Dalarna, Skiftet, Lodyn, Omställningsnätverket, Naturens rättigheter i Sverige, Svensk Lichenologisk Förening, Sveriges Entomologiska förening och Naturfotograferna/N har skrivit under det öppna brevet till Sveaskog.

Det öppna brevet kan laddas ner här.

Exempelsamlingen Avverkningshotade Sveaskog-skogar kan laddas ner här.

Kontakt:

David van der Spoel, talesperson, Skydda Skogen, 070-315 70 44, david.vanderspoel(@)skyddaskogen.se

Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion, 070-483 26 95, pia.bjorstrand(@)klimataktion.se

* I exempelsamlingen finns exempel på skogar med höga som Sveaskog planerar att avverka, vissa har redan avverkats. I Norrbotten uppges följande hotade naturskogar som exempel: Lill-Skarja, Bientie, Melakträskliden Nordost, Melakträsk-Långtjärnen, Tjittjer, Fångnesberget, Snarmyrberget och Finntjärnliden. Västerbotten: Abmoberg, Gajbienåjvvie – Guorbanåjvvie och Heden. Dalarna: Ore Skogsrike.