Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

40 röster i upprop med önskelista inför jul: Skydda alla skogar med höga naturvärden


Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige, skriver 28 representanter från 26 olika organisationer och en sameby samt ett tiotal forskare i ett upprop med en önskelista inför jul. Foto: Annette Seldén/N.

Idag lämnas ett upprop med en önskelista inför jul över till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Uppropet är underskrivet av 28 representanter från 26 olika organisationer och en sameby samt ett tiotal forskare. Världens skogar och klimat står inför en omfattande kris och beslutsfattare måste agera, menar undertecknarna.

För att hindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:

– Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige.

– Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet Levande skogar nås.

– Anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna mandatperiod, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv.

– Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

Läs debattartikeln ”Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs” i Altinget här

Ladda ner upprop med önskelista inför jul: ”Kris i skogen – agera nu” i sin helhet här.

Exempelsamling med avverkningshotade skogar kan laddas ner här.