Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anmäl dig till kursen om jordmånen i boreala skogar

De nordiska naturskogarna har en oerhört rik biologisk mångfald nere i jorden. Kanske den rikaste i världen, vilket inte många känner till. Inte heller hur viktig den är för att skogens ekosystem ska fungera eller hur den påverkas av skogsbruk. 

Men nu finns en chans att lära sig mer! I höst anordnar föreningen Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen en digital föreläsningsserie om jordmånen i de boreala skogarna. Under tre kvällar berättar sex olika forskare, två per kväll, om sina specialkunskaper om det förunderliga livet nere i jorden. Kursen är gratis.

Svamp i Fiby urskog, Uppland. Foto: David van der Spoel

Anmäl dig nedan, senast den 10:a oktober. Antalet platser är begränsat. Länken mailas ut dagen innan första föreläsningen.  Föreläsningarna spelas in och kommer kunna ses på Youtube i efterhand.

Program

Onsdagen den 12 oktober, 18:00 – 20:00  

  • Kändisar bland mykorrhizasvamparna och deras partners. Patrick Björck, svampkännare, undervisar i svampkunskap bl.a. på Åsa Folkhögskola, berättar om svampar: hyfer, mycel, mykorrhiza och utseende och morfologi ovan och under jord. Tar upp några kända svampar och deras olika mykorrhizapartners bland träd och andra växter. Varför väljer de olika svamparna just vissa partners. Hur går det för dessa svampar om man jämför en naturskog, ett kontinuitetsskogsbruk och ett kalhyggesbruk? Spelar tidsaspekten någon roll?
  • Vatten, berg och jord – nödvändiga faktorer för livet i och ovan skogsjorden! Tord Magnusson, högskolelektor och universitetslektor i skoglig marklära, SLU. Berättar kort om markekosystemets grundläggande förutsättningar, exv abiotiska faktorer såsom geologin, vattnet och markluften. Beskriver några centrala grundämneskretslopp i mark-mikrob-växt-ekosystemet, med fokus på den nordiska skogen. Kommer också in på de mer specifika processer och fakta som är av betydelse i klimatfrågan och i den heta frågan om trakthyggesbruk versus kontinuitetsskogsbruk.

Onsdagen den 26:e oktober, 18:00 – 20:00 

  • Ektomykorrhizor och små varelser sköter kolflödet i världens rikaste mångfald nere i skogsjorden. Håkan Wallander, professor i mikrobiologisk ekologi vid Lunds Universitet, berättar om vilken betydelse ektomykorrhizor har för trädens näringsupptag i skogen. Om hur kolflödet ser ut mellan olika organismer nere i skogsjorden. Kan också berätta om hur skogsmarken påverkas när biomassa snabbt försvinner och vid olika sorters skogsskötsel som gödning och återföring av träaska.
  • Arbuskler – små ”svampträd” i växtrötter. Anna Rosling, universitetslektor i evolutionsbiologi vid Uppsala Universitet, berättar om arbuskulära mykorrhizasvampar, som kan bilda symbios med nästa alla växtarter på Jorden. Hur fungerar en sådan mykorrhiza? Vilken roll har de i svenska skogar där ektomykorrhiza dominerar. Hur samverkar de med ekosystemen i marken runt omkring?

Onsdagen den 9:e november, 18:00 – 20:00  

  • Insektsmyller i skogens jord? Gunnar Isacsson, ekolog och expert på insekter och skogsskador på Skogsstyrelsen. Berättar om insekter, som under (delar av) sina liv vistas i skogsjorden. Till exempel en del skadeinsekter och deras fiender. Hur påverkar de och påverkas de av skogen och marken och skogsbruket?
  • Svamparnas förunderliga jordeliv tillsammans med alla andra. Anders Dahlberg, Professor i mykologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Berättar om hur svampmångfalden och processerna i skogsjordens ekosystem hänger ihop och vilken betydelse de har för skogsbruket.

Om du inte har använt Zoom förut kan du ladda ner det (gratis) på https://zoom.us/download eller i samband med att du får uppkopplingslänken. Det går också bra att följa föreläsningarna i din webbläsare.

Här finns några lästips inför och efter kursen.

En sammanfattning av kursen finns här.

Välkommna!

För Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen, ÅsaLisa Linnman, biolog och konstnär.