Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Artskyddsutredningen: En utredning för ökad exploatering?

Bombmurkla, foto: Wikipedia
ATL skriver att under de senaste åren har allt fler avverkningar stoppats med hänvisning till artskyddsförordningen. De skriver: ”Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket begärde för fyra år sedan att artskyddsförordningen skulle utredas för att få klarhet i om den är tillämpbar, effektiv och rättssäker”. I våras utsågs Lars Tysklind till särskild utredare. Nu har även en expertgrupp utsetts för artskyddsutredningen.  Här är några kommentarer upplockade från sociala medier om detta:
  1. LRF och skogsbolag har kritiserat artskyddet för att det stoppar avverkningar. Syftet med utredningen är därför att minska artskyddet
  2. Artskyddsutredningen är ett beställningsverk från Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna och Vindkraftsindustri som är med i ”expertgruppen”. De vill luckra upp Artskyddsförordningen för att kunna exploatera så mycket de vill.
  3. Varför finns inte fler ekologer och biologer i utredningen? Flera av de som är med i expertgruppen för artskyddsutredningen är inga experter utan de representerar istället ekonomiska och politiska intressen.
  4. Att skogsindustrin och LRF sitter med i utredningens expertgrupp är som när oljeindustrin är med och förhandlar om klimatavtal. De som är ansvariga för hoten mot arterna ska vara med och bestämma om skyddet av arterna.
  5. Lars Tysklind (L) som är särskild utredare betonar äganderätten, något som inte bådar gott för arterna. Han har bl a varit med och skrivit  en debattartikel om att skogsägare straffas som bedriver ett skogsbruk med hög miljöhänsyn. Detta eftersom de inte tillåts genomföra planerade avverkningar.

Den utsedda expertgruppen:

Tove Andreasson, jurist och miljörättsexpert som företräder Svensk Vindenergi

Helena Andreasson, miljöjurist LRF

Björn-Axel Beier, handläggare Naturvårdsverket

Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig, Birdlife Sverige

Michael Diemer, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

Linda Eriksson, skogsdirektör Skogsindustrierna, företräder Svenskt Näringsliv

Anne-Li Fiskesjö, miljövårdsdirektör länsstyrelsen Södermanland

Maria Forsberg, universitetslektor vid juridiska institutionen Uppsala universitet

Anders Grahn, generalsekreterare, Sveriges Jordägarförbund

Ida Karlsson, departementssekreterare Finansdepartementet

Staffan Löwhagen, kansliråd Miljödepartementet

Emelie Nilsson, sakkunnig Världsnaturfonden WWF

Rebecca Nordenstam, miljöjurist Naturskyddsföreningen

Malin Pettersson, samhällsvetare, Södra

Magnus Pettersson, tillsynsspecialist Skogsstyrelsen

Johan Rehnquist, sakkunnig Tullverket

Linnea Rosenlöf Nilsson, departementsekreterare Miljö- och energidepartementet

Åse Shoultz, senior åklagare

Anders Sjölund, senior sakkunnig Trafikverket

Pär-Olof Stål, departementsekreterare Näringsdepartementet

Mikael Svensson, miljöanalytiker SLU Artdatabanken

Johan Wallander, miljömålssamordnare Jordbruksverket

Malin Wik, rådman Mark- och miljödomstolen Nacka

Artikeln av Kristina Bäck