Albin och Viktor hungerstrejkar utanför Riksdagen. Foto: Birgitta Tulin

Måste det hungerstrejkas för att regering, partier och allmänhet ska förstå hur stort hot artutrotningen och klimatförändringen är? Denna vecka pågår en hungerstrejk i närheten av Riksdagshuset i centrala Stockholm. De strejkande Albin Björk och Viktor Jonsson är idag söndag, inne på sin sjunde dag utan mat.

Albin och Viktor kräver av regeringen att utlysa ett nödläge för klimatet och jordens arter och omedelbart handla för att minska klimatutsläpp till netto – noll år 2025 och inrätta ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet. Detta vill de prata med statsminister Stefan Löfvén om. Den organisation som står bakom kraven är Extinction Rebellion.

Av riksdagsledamöterna har Rebecka Le Moine (MP) och Jens Holm (V) hittills visat intresse för manifestationen. Intresset från media har inte varit stort.

På Facebook skrev Viktor Jonsson i början av sin hungerstrejk att det är ett symboliskt lidande att hungerstrejka, jämfört med vad klimatförändringarna kommer att utsätta djur och människor för.

– För dem som inte ser sambandet mellan det här och att skydda den svenska skogen, så vill jag poängtera att massutrotningen av arter på grund av klimatförändringarna även gäller den svenska skogen. Sverige befinner sig i samma atmosfär. Vi har redan sett bränder, vattenbrist och angrepp från skalbaggar som beror på en kombination av de svenska utdikningarna, monokultursplanteringarna efter kalhuggning och förbränningen av fossila bränslen.

Han bjuder även in till att hälsa på vid Riksbron och att vara med och hungerstrejka ”snart kanske vi är många!”.

Foto: Birgitta Tulin

”Såvida mänskligheten inte lär sig en hel del mer om den biologiska

mångfalden i världen och snabbt börjar skydda den,

kommer vi snart att förlora de flesta arter som utgör livet på jorden.”

E.O. Wilson, professor emeritus, Harvarduniversitetet