Sveaskogs enormt stora kalhygge på sammanlagt 180 ha. På fotot ses en mindre del av hygget med lågfjället Tjappsåive i fonden. Längst bort till vänster på bilden skymtar lite av den tillhörande 60 ha stora plantagen med contorta som ingår och som också kalhöggs. Foto: Björn Mildh.

Sveaskogs monsterhygge nära Tjappsåive i Norrbotten

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har gjort ett monsterkalhygge på 180 ha i Arvidsjaurs kommun i Östra Kikkejaure samebys renbetesmarker. Här har 120 hektar 70-årigt tallplantage avverkats liksom 60 hektar contorta-plantage men även en rikt hänglavsbärande granskog. Det framgår att Sveaskog har stor brist på ”avverkningsmogen” skog och att produktion går före biologisk mångfald, skriver representanter från

Lina Burnelius från Skydda Skogen håller tal under COP26 i Glasgow.

Skydda Skogens Lina Burnelius på COP26: – Lyssna inte på Sverige!

Klimatförhandlingarna på FN:s klimatmöte COP26 är avslutade sedan en vecka tillbaka. Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator på Skydda Skogen, deltog i en virtuell panel under COP26 i Glasgow arrangerad av Natural Resources Defence Council (NRDC) den 5 november. Panelen riktade fokus på avverkningarna av de kolrika boreala ur- och gammelskogarna i den norra delen

Hasselmössens fortplantningsområde utsatt för artskyddsbrott – företag bötfällt

Hasselmössens fortplantningsområde och viloplatser blev skadade när Oskarshamns Energi röjde sly och avverkade längs en kraftledningsgata. Bolaget har nu dömts att betala böter för artskyddsbrott. Åklagarmyndigheten skriver, enligt tidningen Barometern, att företaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Städa inte för ordentligt i naturen Hasselmöss tycker inte om nitisk städiver

Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.

Ny dom: Fortsatt tillfälligt avverkningsförbud i avverkningsanmäld skog i Västerviks kommun

Mark- och miljödomstolen har beslutat att tillfälligt avverkningsförbud fortsatt gäller i en avverkningsanmäld skog i Hackenäs i Västerviks kommun i Småland. I skogen finns ett tiotal fridlysta arter såsom talltita, järpe, duvhök och knärot som omfattas av artskyddsförordningen. Domstolen slår fast att samtliga förekomster av knärot behöver skyddas och att Skogsstyrelsen måste fatta beslut som även säkerställer de fridlysta fåglarnas livsmiljöer. Ärendet återvisas därför till Skogsstyrelsen för

Ny proposition tar inte det akuta läget för miljön på allvar

– Regeringens nya proposition om skogen innehåller enstaka positiva förslag, men totalt sett är den helt otillräcklig för att bemöta krisen för biologisk mångfald och klimat. Ett antal förslag går åt fel håll och förstärker ytterligare det fokus på ”frihet under ansvar” som inte fungerat. Regeringens vaga ”ambition” att skyddsvärda skogar inte ska avverkas räcker