Skog med rödlistade orkidéer riskerar avverkning

En 100-årig skog med den rödlistade orkidén knärot (NT) riskerar avverkning i Eskilstuna kommun, Södermanland. En skogsmaskin står parkerad vid knärotslokalen. Nyligen har markägaren kalavverkat i närheten och en annan knärotslokal är redan utplånad. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har fått information om platsen som ligger cirka 500 meter söder om Mo i Näshulta socken. Myndigheterna agerar

SVT Rapport: EU-beslut om skog viktigt för Sverige

Snart kommer EU att presentera sin nya skogsstrategi som kommer att påverka Sveriges och andra EU-länders skogspolitik. I Sverige råder delade meningar om hur skogspolitiken ska bedrivas. – I nio av tio fall gör vi alla fel, vi expanderar in i områden som måste skyddas, vi väljer i regel den mest skadliga brukningsmetoden och 80

70 organisationer i öppet brev: Situationen för skogarna i EU är allvarlig

EU-kommissionen presenterar sin nya skogsstrategi den 20 juli och skogsindustrin i EU lobbar hårt för att den ska fokusera på kortsiktiga ekonomiska intressen. Hela 70 organisationer uppmanar nu EU-kommissionen att försäkra att strategin övergår till naturskydd och åtgärder som verkligen tar itu med klimatkrisen. I det öppna brevet till EU-kommissionen skriver de 70 organisationerna att

Action and petition against burning forest biomass for energy

On the 14th of July, the EU will release proposed legislation determining whether the EU will continue to classify burning forest biomass as “renewable energy.” Yesterday, a day of action was held in over 15 countries in the EU, calling on the EU Commission to stop burning forest biomass for energy. More than 100 organisations support the petition that already has over 200,000 signatures. Yesterday, actions were held in over

Aktioner och namninsamling mot förbränning av skoglig biomassa i EU

Den 14 juli kommer EU att presentera ett lagförslag som avgör om EU kommer att fortsätta att klassa förbränning av skoglig biomassa som så kallad förnybar energi. Igår var en aktionsdag runt om i Europa med en uppmaning till EU kommissionen att sluta förbränna skoglig biomassa. Över 100 organisationer stödjer den namninsamling som redan lockat