Natursidan: ”Om inte detta är nyckelbiotop – vad är då nyckelbiotop?”

Tallnaturskog, nyckelbiotop som har avverkats och nu ska mer ska avverkas på Brännvinnsberget, Ore skogsrike i Dalarna. Foto: Sebastian Kirppu Natursidan, 13 december 2017 Nu ska ännu mer tallnaturskog med höga naturvärden avverkas på Brännvinsberget i Dalarna. Naturskyddsföreningen och flera erfarna ideella naturvårdare är starkt kritiska till avverkningsplanerna: Om inte detta är en nyckelbiotop vad

Kolkolonialism: Green Resources misslyckade klimatprojekt i Uganda

Oakland Institute, pressmeddelande, 13 december 2017 Oakland, Kalifornien – I anknytning till klimatmötet One Planet Summit i Paris, släpper Oakland Institute en rapport om kolkolonialism (Carbon Colonialism: Failure of Green Resources’ Carbon Offset Project in Uganda) som avslöjar västerländska företags falska klimatlösningar. Rapporten exponerar det norska skogsindustribolaget Green Resources fortsatta urholkning av livsmedelsförsörjningen och livsuppehället

Debatt i Skogsaktuellt: ”Svenska FSC har misslyckats fatalt”

Debatt. Föreningen Skydda Skogen ger replik till FSC Sveriges debattartikel ”Fler företag borde köpa FSC-certifierade produkter” i Skogsaktuellt den 5 december. FSC Sverige uppmanar fler att köpa FSC-certifierade produkter och menar att det annars finns en risk att icke-certifierade produkter kommer från avverkade nyckelbiotoper, illegala avverkningar och från områden där man inte tagit hänsyn till

Natursidan: 56 naturturismföretag: Sluta avverka skogar med höga naturvärden

Tallnaturskog i Ore skogsrike i Dalarna, en av Skandinaviens sydligaste skogslandskap som delvis avverkats nyligen. Foto: Sebastian Kirppu Natursidan, 6 december 2017: Skydda alla skogar med höga naturvärden! Det kräver 56 rese-, ekoturism- och guideföretag från både Sverige och utlandet. I ett öppet brev skriver de till de miljömärkta skogsbolagen Stora Enso, Sveaskog och SCA.

Utländska FSC-företag: Upphör genast avverkningen av skyddsvärda skogar i Sverige

Det FSC-certifierade skogsbolaget Sveaskog avverkade den värdefulla skogen vid Brännvinsberget i Dalarna, där fynd gjordes av 40 olika rödlistade och signalarter. Foto: Sebastian Kirppu. Idag skickar 70 FSC-certifierade företag från Europa ett öppet brev till Sveriges regering, Skogsstyrelsen och skogsbolagen Sveaskog, Stora Enso och SCA. Företagen kräver att alla skogar med höga naturvärden i Sverige