Satellitkarta över den kraftigt fragmenterade skogen vid Grästjärnarna. Sveaskog avverkade ca 11 hektar värdefull skog under hösten 2018 (rödmarkerade områden) där ca 36 procent av skogen lämnades kvar som hänsynsområden. Ca 13 hektar av skogen är frivillig avsättning (grönmarkering). De gråare partierna på kartan är kalhyggen; de ljusgrönare partierna är ungskogar.

Avverkningar fortsätter i statliga Sveaskog-skogar i Ore Skogsrike i norra Rättviks kommun trots stora protester från drygt 20 miljöorganisationer. Dessa skogar ägs gemensamt av oss, svenska folket. Efter all inventering och dokumentation av hotade och hänsynskrävande arter i detta unika skogsområde planeras och avverkas det i området. Vi kräver att regering och riksdag tar ansvar för vår skog – innan fler värdefulla skogar huggs.

Läs hela debattartikeln i DT här.

Läs mer om Grästjärnarna och Ore Skogsrike på Natursidan.