Prefixet ”bio” har fått många att sluta tänka. För att nå de, för enbart inrikesflyget, nödvändiga mängderna av biobränsle skulle man troligen först behöva hugga ner landets alla skogar under en mycket kort tid. Maria Wetterstrand borde veta bättre, skriver Stig-Olof Holm från Skydda Skogen.

Flygtrafiken står för 4-5 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.  Men flyget är också pengar, storbolag, en del av finansmarknaden. Ägare och politiker hyser därför gemensamt en (begriplig) oro för vad som skulle hända om resenärer i stor skala övergav flyget för andra transportmedel, alternativt att man tvingades av opinionen att införa något slags begränsningar. Ingendera vore bra för ekonomin, och pockar på en lösning: Rädda flyget! 

Detta var uppenbarligen uppdraget för tidigare MP-språkröret Maria Wetterstands omtalade utredning. 

Flyget har visserligen sedan lång tid levt under samhällets beskydd och är kraftigt subventionerat. Det har fått representera moderniteten, framtidens livsstil, den globala människan, etc. Men det underbara flygandet till avlägsna paradis är inte rimligt längre, och känns kanske inte ens lika underbart. 

Maria Wetterstrands utredning är alltså en räddningsaktion. Men inte för klimatet. 

Det fossila flygbränslet ska nu få hållbarhetsstämpel genom att spädas ut med biobränsle, först lite, sedan upp till 30 procent! Detta besked (förslag) avser att lugna samtliga aktörer. Biobränsle ses ju som lösningen på många problem, liksom på sin tid DDT eller hormoslyr, eller varför inte en gång i tiden – bensin? Men bara prefixet bio har fått många att sluta tänka. Till dessa hör naturligtvis skogsindustrin som bara ser marknaden för skogsprodukter växa. 

Läs hela debattartikeln i Expressen.