Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Debatt i Ny Teknik: Ändra livsstil nu – vänta inte på oprövad teknik

Även med 100 procent miljövänlig energi kan vi fortsätta hugga ner skog och utrota djur och växter. Därför krävs det att vi minskar uttaget av råvaror och minimerar belastningen på ekosystemen, skriver David van der Spoel, professor vid Uppsala Universitet och talesperson för Skydda Skogen.

Att avstå från att flyga har seglat upp under året och en del mer eller mindre kända personer har gått ut med att de slutat flyga. För egen del slutade jag ta flyget för fem år sedan, privat såväl som i tjänsten. Det är lite besvärligt att endast hålla sig på den egna kontinenten, men det går.

Varken ny teknik eller biobränslen kommer att göra flyget hållbart, särskilt med tanke på att flygandet bara ökar. Internationaliseringens baksida inom akademin bör diskuteras mer överhuvudtaget: att flyga in studenter för en hållbarhetskurs ger dubbla signaler.

Min familj har även investerat i ny teknik: vi har solceller på taket, och vi kör vår andra elbil. Bilen har redan tagit oss ner till Nederländerna utan större svårigheter än att det saknas snabbladdningsstolpar här och var. Man får ta en liten omväg ibland men min livskvalité har inte minskat på grund av dessa val.

Konsumentval räcker dock inte för att stoppa vare sig klimatförändringarna eller den minst lika allvarliga minskningen av biologisk mångfald. Regeringen har aviserat att det kommer att bli en utredning om hur vi kan uppnå negativa utsläpp av växthusgaser. Svaret är enkelt: det går med ett högre och ständigt ökande pris på utsläpp av växthusgaser och en drastiskt minskad skogsavverkning.

Det krävs omställning till kollektivtrafik i städerna och utbyggnad av laddningsinfrastruktur för elbilar på landsbygden. Storskalig implementering av teknik till exempel för att göra hus klimatneutrala behövs också, i såväl nya som befintliga hus. Boverkets system för energideklaration kan användas och husägare bör stimuleras att minska energianvändningen genom ett morot/piska system.

Men det räcker inte med bara en energiomställning. Även med 100 procent miljövänlig energi kan vi hugga skog och utrota djur och växter. Därför krävs det nya regelverk för att uppnå minskade uttag av råvaror för att minimera belastningen på ekosystemen inom bland annat skogsbruket och gruvindustrin. Det kommer även gynna klimatet förstås.

Det finns en hel del ny teknik som teknikoptimister och politiker vill framhäva, exempelvis CCS ,carbon capture and storage, eller fusionsenergi. Det är klart att vi bör forska på dessa tekniker, men vi kan inte bygga vår framtid på dem. Under tiden bör utsläppen skattas bort genom grön skatteväxling – detta gäller även biobränslen, som ej är klimatneutrala (se brev från 650 forskare till EU-parlamentet och ett liknande brev från forskare i USA till senaten).

Sammanfattningsvis, gärna mer ny teknik, till exempel för att lagra solenergi över längre perioder, men implementera den befintliga redan nu och låt de som förorenar betala för sig. Då kan vi ställa om till en hållbar livsstil med god livskvalité.

David van der Spoel, professor cell- och molekylärbiologi, beräknings- och systembiologi vid Uppsala Universitet, samt talesperson i föreningen Skydda Skogen

Läs debattartikeln i Ny Teknik här.