Publicerad 26 juli 2019

Dagens omvandling från naturskog till plantager bidrar med växthusgaser, inte tvärtom. “Naturliga och än så länge intakta skogliga kolsänkor och kolförråd” och “skogliga snabbväxande kolsänkor” måste därför särskiljas så att falska klimatargument kan synas, skriver Lina Burnelius från Greenpeace och Elin Götmark från Skydda Skogen.

Läs hela debattartikeln här