Greta Thunberg talar på klimatmanifestationen i Kungsträdgården 24 maj. Foto: Jana Eriksson.

25 juli 2019

Öppet brev från svenska Fridays for Future signerad Greta Thunberg:

Vi är Fridaysforfuture, en folkrörelse av ungdomar som strejkar för klimatet. I Sverige strejkar vi varje fredag med kravet att våra politiker ska föra en politik som går i linje med Parisavtalet och att vi globalt ska hålla oss under 1,5 graders global uppvärmning.
Och vi växer. På vår första globala demonstration den 15 mars var vi runt 2,5 miljoner människor runt om i världen, på alla kontinenter, inklusive Antarktis.

Men nu är det bråttom. Nästa år, 2020, måste vi ha sänkt utsläppskurvan drastiskt för att ha en chans att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Om detta inte sker riskerar vi fullständig samhällskollaps.

Därför uppmanar vi vuxna att gå ut i strejk med oss den 27 september. Skolan och jobben utgör tillsammans samhällets grund och om båda strejkar stannar samhället av. Ungdomarna har redan begärt förändring, nu kräver klimatkrisen att de vuxna gör detsamma.

Vi uppmanar alla fackföreningar och förbund att utlysa strejk den 27 september. Det är fackens uppgift att säkerställa arbetarnas rättigheter och trygghet och en kris som denna kommer medfölja stora ekonomiska förändringar, och problem, om vi inte ställer om. Därför bör fackföreningar gå med oss och uppmana politikerna att genast agera i klimatkrisen.

Vi är ungdomar. Vi som skrivit det här är mellan åldrarna 10-20 år. Vi har suttit utanför Sveriges rikstag och utanför olika komunhus runt om i landet varje fredag i snart ett år nu.

Vi trodde det skulle vara en tillräckligt stark signal om vi strejkade från skolan varje fredag. Om vi offrade en del av vår utbildning för att kräva en framtid.

Men uppenbarligen har det inte hjälpt. Sveriges utsläpp minskar inte, och vi följer fortfarande inte parisavtalet.

Ni vuxna säger att ni bryr er om era barn över allt annat, nu har ni er chans att visa det. Ta vara på den!

Vi ber om er hjälp. För allas skull. Strejka i september.

Vänligen
Greta Thunberg, Edit Liedberg, Mina Pohankova, Isabelle Axelsson, Eira Fröhling, Ell Jarl
Och hela Svenska FridaysForFuture

Klimatmanifestation i Stockholm 24 maj. Foto: Jana Eriksson.