Annvi Sjöberg berättade hur man kan få in biologisk mångfald i sin trädgård. Foto: Viktor Säfve

I lördags var det ”Hjärta och Jord festival” vid Åfallet Skogsträdgård i Örebro län. Skydda Skogen var på plats med ett bord där vi sålde boken ”Skogslandskap Farväl”, pratade med folk om skog och lämnade broschyren ”Nyfiken på Skog”, till de som var intresserade. I en stor tältkåta hölls föredrag om skog, skogsträdgård, permakultur och biologisk mångfald och det lästes dikter.

En av föredragshållarna var Annevi Sjöberg, hon är en av författarna bakom den prisade boken Skogsträdgården. Annevi berättade hur man gör för att få in mer biologisk mångfald i sin trädgård. Kortfattat gäller det att inte klippa gräset, att gynna och plantera växter som insekter och pollinerare gillar, att bygga insektshotell, att inte ha bar jord i land och rabatter eftersom det ger ett sämre mikroliv i jorden, att ha död ved i trädgården, att inte ta bort allt ris och grenar utan låta det ligga kvar i högar, att inte städa för mycket och att ha en kompost. Att inte alltid ta bort det vi kallar för ”ogräs”. Exempelvis nässlor är värdväxt för mängder av fjärilar, kirskål går att äta och tistlar är älskade av många pollinerare. Att sätta lökar som krokus som blommar tidigt på våren är bra eftersom de ger viktig mat till humlorna när få andra växter blommar. Detsamma gäller på hösten- att ha växter som blommar då, t ex höstaster. Att anlägga en damm vilket förbättrar den biologiska mångfalden. Läs mer om Skogsträdgård här

Six String Yada spelade på kvällen, foto: Nicklas Adamsson
God hemmalagad mat serverades, foto: Viktor Säfve

Viktor Säfve, en av grundarna av föreningen Skydda Skogen, arrangör av festivalen och boende i Åfallet Skogsträdgård pratade om skog och skogsträdgårdar. Han berättade bland annat att det finns dussintals inhemska trädslag i den svenska skogen. Ändå så planteras mest bara två arter- gran och tall efter kalhuggning. I skogar med monokulturer med bara gran eller tall trivs inte så många insekter, växter, svampar, fåglar och andra djur och det är en anledning till att hundratals skogslevande arter är hotade. Tyvärr har de artrikaste skogarna blivit monokulturer. På samma vis sker det över hela världen med exempelvis palmoljeodlingar, där artrika regnskogar blir plantager. Den svenska modellen sprids över världen av företag som Ikea och Stora Enso som fått kritik för sina verksamheter i Ryssland, Kina och Brasilien där verksamheten haft negativ påverkan socialt och för den biologiska mångfalden. 84% av det som produceras från skogen i Sverige blir kortlivade produkter som exempelvis helt onödig direktreklam eller designförpackningar. Och det är till stor del vår överkonsumtion som står för skövlingen. Slutar vi med den så skulle mer skog kunna få stå orörd. Skogen i Sverige får inte bli gammal, för den avverkas vid ca 80 års ålder, ibland tidigare. Om träden vore människor skulle de då bara få bli tonåringar. Något som påverkar hela skogsekosystemet. En tall måste få bli minst 300 år för att vara stor nog för att orka bära ett tungt örnbo. Eller 600 år för att bli en högstubbe där en slaguggla ska kunna bygga sitt bo. När det gäller klimatet så kommer enligt forskare vid Lunds universitet 27% av Sveriges årliga koldioxidutsläpp från kalhyggen, något som inte skogsindustrin vill medge. Det finns mycket vi kan göra för att ändra på detta, säger Viktor och ger exempel: Vi kan engagera oss på egen hand eller genom miljöorganisationer, vi kan skriva debattartiklar, påverka människor och främst minska vår egen konsumtion och kräva av beslutsfattare och producenter att bromsa överproduktionen. Vi kan införa mer biologisk mångfald i våra trädgårdar och äta egenproducerad mat. Istället för palmolja kan vi använda rapsolja eller nötolja, det sistnämnda kan produceras i artrikare skogsträdgårdssystem.

Thomas Tidholm läste dikter. Foto: Nicklas Adamsson

Thomas Tidholm, poet, författare, också han medgrundare och medlem i Skydda Skogen, visade diabilder från när han 1970 flyttade från Stockholm till en liten övergiven gård i Hälsingland med sin fru- författaren Anna-Clara Tidholm, för att bygga upp ett annat liv. De levde på 7000 kr om året, odlade grönsaker och säd och skaffade gris och lamm. Detta gick trots att de inte kunde något om lantbruk. ”Det bästa en människa kan ha är ett liv som man trivs med”, sa Thomas Tidholm. Efter 50 år bor de kvar på samma ställe i Hälsingland. Han berättade att skogen runt i kring har blivit kalhuggen och stigarna till fäbodarna sönderkörda och försvunnit. Men som tur är har de en krans av ca 50 meter skog runt huset så de slipper se skövlingen från huset. På slutet läste Thomas dikter, bland annat om den omtyckta grisen Stina som slaktades tyvärr. Han berättade också att hans barn inte ville äta upp den slaktade grisen Stina när hon låg i frysen som kotletter och på Alla Helgonadagen tände de ett ljus ovanpå frysen till minne av henne. Skydda Skogenbanderollen som vi  hade med oss hade han varit med och gjort, berättade han. Thomas Tidholms fina hemsnickrade fågelhus syntes på flera av diabilderna.

Förutom Skydda Skogen fanns en rad andra utställare som Grönskapet som odlar småskaligt ekologiskt utan traktor och som cyklar till torget (över 10 mil per marknadsdag), för att inte släppa ut en massa växthusgaser. Även Ordfront bokförlag, Pomologiska sällskapet, Bergslagens trädvård och Jordens vänner fanns på plats.

Foto: Nicklas Adamsson

Åfallet Skogsträdgård har byggts upp av Skydda Skogen-grundaren Viktor Säfve och hans familj. En skogsträdgård försöker efterlikna naturen men det som odlas ska gå att äta, t ex nötter, bär och perenna grönsaker. Det bjöds på god vegomat under festivalen och det var musikuppträdande på kvällen. Artisten Love Antell inledde med ett framträdande där han, förutom egna alster, drog av några av miljörörelsens starkaste kampsånger. Därefter ett mycket omtyckt extranummer, då ingen mindre än spelmannen och fiolbyggaren Anders Norudde från bandet Hedningarna fick allas uppmärksamhet genom att spela på ett horn, för att sedan ta med publiken på en resa mellan olika instrument och folkmusiklåtar. Bland annat spelade han gammal folkmusik från Hjärtasjön, där festivalen ägde rum. Festivalen avslutades med dans och jubel till bandet Six String Yada med vänner, som spelade amerikansk folkmusik.

Hjärta och Jord festivalen, en manifestation för biologisk mångfald, besöktes av 180 personer, vuxna och barn. Den kunde genomföras med stöd från Leader Mellansjölandet.

Källor till Viktors Säfves föreläsning om skog: SVT, SVD, SVD, Svenska Yle, ATL, SVD, Klimatet och Skogen, DN Debatt