Skog med vitsippor. Foto: Birgitta Tulin.

Lördagen den 21 mars är FN:s internationella dag för skogen.

Skogen är hem för ca 80 procent av världens landlevande arter.
Skogarna utgörs av över 60 000 kända trädarter.
Avskogningen fortsätter i en rasande fart och orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

What makes a tree a tree?

Vad gör ett träd till ett träd? Trots många undersökningar försöker forskare fortfarande att slå fast de utmärkande dragen hos dessa höga och långlivade växter. Världens äldsta träd, enligt artikelförfattaren, en Pinus longaeva, är 5067 år gammalt. Världens till volym största träd, Sequoiadendron giganteum, och högsta, Sequoia sempervirens, blir tusentals år gamla. En Populus tremuloides-klon har uppskattats vara 80000 år gammal. I Sverige finns Old Tjikko, Picea abies, en klon som är 9550 år.

Ändå kan forskarna inte peka på någon särskild genuppsättning som kan förklara vad som ger träd-heten åt träd. Artikelförfattaren föreslår att det kanske är dags att göra ett verb av träd, i stället för att det är ett substantiv. Träda och trädande, som simma och simmande, med intet slut i sikte förrän en blixt, en sjukdom eller en skogsmaskin gör slut på träd-andet.