På grund av det osäkra läget kring pandemin i början av året har ännu ingen planering för en ny Forskningsresa påbörjats. Det har börjat komma en del frågor om resan och med tanke på läget idag ser utsikterna för att kunna genomföra en inventering goda ut. Det krävs mycket planering och administrativt arbete för att få till Forskningsresan och det är inte så många månader kvar till juli. Ett alternativ kan vara att korta ner formatet med färre dagar och färre platser, men en fullskalig Forskningsresa är inte uteslutet. 

Vålådalens fjällurskog,Jämtland. Foto: David van der Spoel

Senaste Forskningsresan utfördes i Ljungdalen, Jämtlands län 2019 och Forskningsresan som planerades för 2020 skulle utgått från Arjeplog men ställdes in en månad innan pga Covid-19. 

Preliminärt förläggs en resa till v. 30 sommaren 2022 och berört län är Jämtland eller Västernorrland. 

Håll utkik här på hemsidan för vidare uppdatering. 

Helena Björnström, samordnare för Forskningsresan i naturvårdens utmarker