Triabo innan avverkning. Foto: Erland Lindblad
Triabo efter avverkning. Foto Erland Lindblad

Förra veckan kalavverkades en nyckelbiotop söder om Fagerhult i Småland av det FSC-certifierade skogsbolaget Södra. Skogsstyrelsen hade gett tillstånd till avverkningen på grund av granbarkborreangrepp, enligt maskinföraren. En annan nyckelbiotop i Triabo i Hultsfreds kommun avregistrerades som nyckelbiotop för att sedan avverkas av det FSC-certifierade bolaget Holmen Skog. I skogen växte mycket lövskog, hassel och tall. Gran var inte ens det dominerade trädslaget, ändå kalavverkades hela skogen. Flera nyckelbiotoper är avverkningsanmälda med förevändningen om att granbarkborren angripit dem.

Läs hela artikeln på Natursidan