Biobränslen från skogen får inte hamna i flygtankarna anser Skydda Skogen. Foto: Manfred Irmer från Pixels

År 2030 ska 30 procent av det flygbränsle som tankas i Sverige vara biobränsle. Det föreslår regeringens utredare Maria Wetterstrand. Den nya utredningen förbiser att biobränslen ger koldioxidutsläpp och att en ökad avverkning hotar den biologiska mångfalden.

Från 2021 ska en procent av det som flygplanen tankar vara biobränsle. Mängden biobränsle ska sedan öka successivt så att den 2025 utgör fem procent av bränslet. 2030 ska mängden ligga på 30 procent, enligt förslaget. Utredningen föreslår att målet ska vara 100 procent förnybara drivmedel till 2045.

Allt fler forskare varnar för de negativa följderna som biobränslen har. Skydda Skogen och Biofuelwatch i Storbritannien/USA har informerat Maria Wetterstrand om detta. Men utredningen som hon har gjort är en besvikelse som ger fel signaler, menar Skydda Skogen. Regeringen måste se till att flygandet minskar rejält, inte ökar, och att större satsningar görs på utökad tågtrafik. Kristina Bäck från Skydda Skogen säger: 

-Det går inte att fortsätta att flyga som vanligt och förespråka ökad avverkning och användning av biobränslen för att råda bot på klimatförändringarna. Det är långt ifrån hållbart. Avverkningar av boreala skogar och en ökad förbränning av biobränslen förvärrar den globala uppvärmningen. 

I sin utredning har Maria Wetterstrand kommit fram till motsatt uppfattning – att omställningen till biobränslen kommer att leda till minskade utsläpp i framtiden. Och enligt utredningen förväntas flygresorna öka, inte minska. Många förespråkar att avverkningsrester från skogsbruket kan bli biobränsle och tror att de består av grenar och toppar. Men det stämmer inte, 10 % av hela eller delar av stammar eldas upp redan idag. Risken finns att oskyddade naturskogar som avverkas används till biobränsle. 

Exempel på avverkad naturskog som blivit biobränsle. Foto: Bert Anderson

Skydda Skogen är oroade över att regeringen inte lyssnar på forskningen. Närmare 800 internationella forskare har varnat för att skogliga biobränslen ger större kolutsläpp än fossila bränslen. Forskarna skriver att om skog avverkas för bioenergi, även om det sker på ett hållbart sätt, så ger det stora utsläpp av koldioxid. Kol som kan ta ett århundrade att binda igen. 

Flygandet och energiförbrukningen måste minska radikalt, menar Skydda Skogen. Kristina Bäck säger:

 -Vi kan inte avverka skog som binder koldioxid för att bli biobränslen som sedan släpper ut koldioxid vid förbränning. De sista oskyddade naturskogarna i Sverige riskerar att falla och bli flygbränsle och kortlivade produkter. Att kalla detta hållbart är greenwashing. 

Skydda Skogen anser att förutom energieffektivisering krävs i samhället så måste även konsumtionen och produktionen av papper, skogsprodukter och andra naturresurser minskas kraftigt till förmån för återanvändning och återvinning.

Energimyndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om ett investerings- eller driftsstöd ska utvecklas för produktionsanläggningar med ny teknik som initialt är för kostsam för att kunna konkurrera i reduktionsplikten. 

-Det innebär att skattebetalare i sådana fall subventionerar ökat flygande med våra skogar, säger David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen.

Läs mer om detta i debattartikeln Biobränsle inte lösningen på flygets utsläpp i SvD här