Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Insändare i NA: Naturvärden på undantag i statliga skogar

Statliga Sveaskog förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar, skogar som vi, det svenska folket, gemensamt äger. En rad undersökningar visar att svenska folket värderar naturvärden och folkhälsa högst när det gäller hur skogen ska förvaltas.

Undersökningar visar också att det är viktigt för åtta av tio svenskar att Sverige skyddar skogar med höga naturvärden från att huggas ned. Trots detta avverkar skogsbolaget Sveaskog skogar med höga naturvärden och använder undermåliga skogsbruksmetoder. 23 organisationer och över 40 000 privatpersoner kräver i uppropet www.varskog.nu att regering och riksdag tar ansvar för vår skog.

Läs hela insändaren i Nerikes Allehanda här