Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kortfilm om Petersvik – Sundsvalls sista kustnära grönområde

Petersvik är en kulturmiljö vid vattnet och Sundsvallsfjärdens sista grönområde. Nu hotas platsen att utraderas och omvandlas till en asfaltsplan. Här vill Sundsvalls kommun bygga en kombiterminal för att möjliggöra en ökad produktion vid SCA:s industrier. Sedan slutet av juni har större delen av skogen avverkats, trots löften om motsatsen. Även grova lövträd i trädgårdarna har fällts. 

Se kortfilm på YouTube om Petersvik här (ca 4 min). 

Villorna från 1800-talets träpatronepok ska rivas. Sekelgamla lindar, ekar och almar ska schaktas bort. Korstaberget ska sprängas. Stränderna asfalteras.

Kostnaderna skenar och är redan uppe i cirka 1,2 miljarder kronor.

Den 25 maj röstade en majoritet för ett investeringsbeslut i Sundsvalls kommunfullmäktige.

Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten. Bland annat utreds politiskt jäv och miljöbrott.

Men den juridiska prövningen kommer att ta lång tid. Under tiden har kommunen inlett förstörelsen av området och risken är förstås att Petersvik hinner förstöras innan domstolen kommer fram till ett beslut.

Petersvik är inte bara en lokal angelägenhet, utan en berättelse om vår gemensamma svenska historia. Och priset kommer alla att få vara med och betala.

STÖD RÄDDA PETERSVIK

Film, produktion och redigering: Johannes Hegner och Sebastian Karo

Musik: Markus Sundvall

Läs mer om Petersvik här:

Skydda Skogen polisanmäler Sundsvalls Logistikpark AB: Har ljugit för allmänheten

Nya SCA-planen avslöjar framtiden för Petersvik- ligger 200m ut i Alnösundet

Planerade åtgärder vid Petersvik kan hota fladdermöss – artskyddet måste utredas

Skogar utarmas när SCA ökar produktionen – säg nej till logistikpark i Petersvik, politiker