Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kravet kvarstår: Sveaskog måste officiellt och permanent freda de kvarvarande naturskogarna i hela Sápmi

Renar i Luokta-Mávas Sameby. Foto: Anna Maria Fjellström.

Med anledning av TV4-inslaget gällande Sveaskog drar tillbaka 28 av 30 tänkta avverkningar inom samebyn Luokta-Mávas vinterbetesområde.

Beskedet kommer efter att samebyns ”protester” fått stor uppmärksamhet och närmare 30 000 personer skrivit på ett upprop mot planerna. Enligt samebyn är beslutet det enda rimliga.

– Det är enda rimliga besutet från deras sida. Men vi vill inte hamna i en sådan här situation igen. Vårt krav är tydligt: Sveaskog måste officiellt och permanent freda naturskogar i hela Sápmi, säger Sofia Jannok.

Kravet kvarstår om att Sveaskog officiellt och permanent ska freda de kvarvarande naturskogarna i hela SÁPMI se 29 samebyars uttalande i Aftonbladet.

Öppet brev till regeringen där Sámiid Riikkasearvi (SSR) uppmanar Sveriges regering att ta sitt ansvar för det skogsbruk statligt ägda Sveaskog bedriver.

Sofia Jannok. Foto: Dan Jama.