Lavskrika. Foto: Erik Hansson.

Lavskrikans skogar får avverkas, enligt Mark- och miljödomstolen som ger markägare rätt att avverka skog där lavskrikor finns. Markägarna som har drivit de så kallade ”lavskrikemålen” har backats upp av bland annat LRF och skogsbolag. Domen får nu kritik från föreningen Skydda Skogen.

I domen från Östersunds Tingsrätt kan man läsa att ”lavskrikan är en förhållandevis vanligt förekommande fågelart, även i den berörda regionen, och att förbjuda en avverkning är ett mycket ingripande beslut för den enskilde markägaren.”

Elin Götmark, talesperson i föreningen Skydda Skogen, kommenterar:

– Domstolen verkar ha bortsett från att det är lavskrikans bevarandestatus som främst skall styra domstolens beslut. Även försiktighetsprincipen måste vägas in vilket inte skett. Domen komplicerar artskyddet och lämnar frågan öppen kring vilket underlag som krävs för att göra en artskyddsbedömning. En rimlig konsekvens av domstolens beslut hade varit att skicka tillbaka ärendet till Skogsstyrelsen för ytterligare utredning, inte att godkänna en avverkning.

Läs hela artikeln på Natursidan.