Foto: Ian Britton via Flickr
DRAX kraftverk i Storbritannien. Foto: Ian Britton via Flickr

En ny kritisk rapport om biobränsle ”Misguided strategy Burning Wood to Mitigate Climate Change” har kommit från Tyskland där WWF är en av de organisationer som står bakom. Ökande mängd biobränsle från skogen ska ersätta kol och olja och eldas upp i stora kraftverk för att ge elektricitet, för det anses ”klimatneutralt”. Detta trots att förbränning av biobränsle ger upphov till stora koldioxidutsläpp och ökar trycket på världens sista skogar.

Världens skogar ska räcka till pappersmassa, till virke, marken förvandlas till jordbruksmark, plantager eller gruvprojekt och nu stiger efterfrågan på bioenergi från skogen. Allt fler skogar huggs ned och eldas upp som pellets i tron att det motverkar klimatförändringarna. Något som är felaktigt då koldioxidutsläpp avges vid förbränning av biobränsle. EU har nyligen uppdaterat förnyelsebardirektivet (RED II) som siktar på att öka andelen förnyelsebara bränslen till 32% till 2030, från nuvarande 17%. EU har bestämt att förbränning av biobränsle från skog är klimatneutralt- ett beslut som gör det möjligt för medlemsländerna att subventionera skoglig biobränsle som en åtgärd mot klimatförändringen. I rapporten står det:

’När de som driver kolkraftverk pratar om hur de kan bidra för att motverka klimatförändringarna så handlar det sällan om att stänga ned kraftverk. Istället ska kolet ersättas av biobränslen från skogen, som anses vara klimatneutralt”. Elbolagen har dammat av sina motorsågar och riktar blickarna mot världens skogar som ses som en energikälla. Konkurrensen om dessa skogar har intensifierats. Uppköpare från europeiska elproducenter reser världen runt från Afrika till USA för att få ihop tillräckligt med trä för sin subventionerade produktion av “grön elektricitet”. ’

Ett exempel är det största kraftverket i världen- DRAX i Storbritannien, som har konverterats från att elda kol till 100% skogligt biobränsle. Enligt organisationen Biofuelwatch, eldades två miljoner ton träpellets från över 14 miljoner ton trä förra året för att driva detta kraftverk som producerar elektricitet. Det är mycket mer trä än vad Storbritannien själv har så nästan alla pellets var importerade från USA, Kanada och de baltiska staterna. I Danmark, Belgien och Nederländerna är liknande kraftverk på gång. Enligt rapporten så förutspås Europa bli den största internationella mottagaren av träpellets och det hela drivs på och är finansierat via offentliga bidrag.

Rapporten avslutas med några rekommendationer, bland annat det måste införas hårda och övergripande kriterier för all användning gällande träprodukter och att subventionerna- som möjliggör att kraftverk övergår till biobränsle istället för kol, måste bort.
Läs hela rapporten här.