Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DN Debatt: Klimatnyttan av minskad skogsavverkning är enorm

DN DEBATT 9/8. Skogsbruket anses i dag vara koldioxidneutralt. Men i det korta tidsperspektivet, som vi nu måste förhålla oss till, är skogens framtida upptag av koldioxid till ingen nytta. Regeringen bör därför införa koldioxidskatt för biobränslen från skogen och skapa ekonomiska och politiska styrmedel som leder till att mer skog får stå kvar, skriver fyra forskare.

Läs hela debattartikeln i DN här.