Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Plockhugget: Välkommen på skogsexkursion i Göteborgs kalhyggesfria skogar

Den 9 oktober anordnar Plockhugget en utbildningsdag där de berättar om den kalhyggesfria skogens ekologi. Du får svar på hur man väljer träd för avverkning, planerar stickvägar och tar hänsyn till friluftsliv och mångfald.

Xavier de Maupeou, enhetschef på Göteborgs kommun och Torsten Andersen, skogsansvarig, finns på plats och kan svara på frågor om varför Göteborgs kommun brukar sina skogar kalhyggesfritt, hur avverkningarna genomförs och hur det påverkar ekonomi, ekologi och rekreation.

Kursledare: Martin Jentzen, expert på naturnära skogsbruk
Tid: kl 10-17, 9 oktober 2019
Plats: Kronhusbodarna, centralt i Göteborg (varifrån vi åker
med gemensam buss till skogen).
Pris: 1 050 kr plus moms (inkl lunch och kaffe)

Anmälan, klicka här.