Avverkning regnskog för palmolja, Indonesien. Foto: Rainforest Action Network, CC BY-NC 2.0

Skydda Skogen har skrivit under ett öppet brev mot utökningen av bioekonomi i världen. Brevet går till 20 regeringar, till internationella myndigheter och till privata aktörer och kräver att de slutar stödja bioekonomin. Hittills har 75 miljöorganisationer skrivit under från bland annat Belgien, Frankrike, Kanada, Estland, Indonesien, Indien, Ghana, Tyskland, Nederländerna, Marocko, Nepal, Uganda, USA och Storbritannien. 

Det öppna brevet är kritiskt mot ”The BioFuture Platform,” som är ett flerpartsinitiativ från Brasilien som lanserades 2016 av 20 länder, däribland Sverige. Plattformen kräver en rejäl ökning av bioenergi och bio-produkter globalt, som exempelvis avancerade biodrivmedel med motiveringen att det är för klimatets skull.  Men en närmare granskning av plattformen ger vid handen att satsningen på bioekonomi främst är ett sätt att öka tillverkningen av kortlivade bioprodukter som inte är bra för klimatet. Ingen hänsyn har tagits till aktuell forskning, som visar att förbränning av biobränslen ger upphov till koldioxidutsläpp precis som förbränning av kol. Inte heller att produktionen av biobränslen, bioplaster och andra biomaterial kräver stora markarealer som kan användas till odling av mat istället eller att det leder till skövling av naturskogar runt om i världen.

Det är organisationen Global Forest Coalition som är initiativtagare till det öppna brevet. De skriver:

-Vi behöver meningsfulla och opartiska gensvar på klimatkrisen som även respekterar mänskliga rättigheter och det är brådskande. Verkliga lösningar behövs som fokuserar på att minska överkonsumtion och avfall och som ger skydd till skog och ekosystem.

Satsningen på bioekonomi kränker även de mänskliga rättigheterna, menar initiativtagarna. Detta eftersom bioindustrin kommer att kräva stora markarealer för att kunna odla biomassa. Mark som behövs för att odla mat. Hela byar riskerar att få flytta, jordbruksmark att konfiskeras och vattenresurserna kommer inte att räcka till.

Rita Frost är kampanjledare, hon kommer från USA och organisationen Dogwood Alliance, hon säger:

-I södra USA där jag bor har värdefulla lövträdsskogar kalhuggits och blivit biobränsle. Biobränslet skeppas över havet till Europa för att möta den dagliga efterfrågan på ”förnybar energi”.  Biomassa, bioenergi och produkter baserade på trä har blivit green-washed alldeles för länge! Biofuture-plattformen överensstämmer inte med den viktigaste förpliktelse som världen har: Att på ett meningsfullt och rättvist sätt ta itu med klimatkrisen. Det ska ske genom att respektera mänskliga rättigheter, fokusera på energi med låga koldioxidutsläpp som sol- och vindenergi, att minska överkonsumtionen och genom att skydda skog och mark.