Skog i Meenikunno Nationalpark, Estland. Foto: Külli Kolin, Wikipedia Commons

I ett öppet brev uppmanar ett 20-tal internationella miljöorganisationer, däribland Skydda Skogen, Estlands regering att ta hänsyn till klimat och biologisk mångfald i landets utvecklingsplan för skogen som gäller till 2030. Det estniska miljödepartementet har nyligen avvisat en konsekvensbedömning från Stockholm Environment Institute Tallinn gällande Estlands utvecklingsplan för skogen. Det är för stort fokus på klimat och biologisk mångfald, menar miljödepartementet som vill öka avverkningstakten. I maj ska Skydda Skogen hjälpa till med inventering av hotade skogar i Estland.

 Organisationerna skriver:

”Vi uppmanar miljödepartementet att ta tillbaka konsekvensbedömningen och försäkra att målen för klimat och biologisk mångfald följs fram till 2030. På så sätt kan Estland visa att man har åtagit sig att uppfylla EU:s klimat- och energieffektivitetsmål, liksom de mål som omfattas av Parisavtalet.”

 Det är tyvärr inte överraskande att miljödepartementet avvisar konsekvensbedömningen, skriver organisationerna. Skogsindustrins lobby är stark i Estland och det politiska landskap som råder driver på för ökad avverkning. Enligt konsekvensbedömningen så måste avverkningarna minska, annars kommer arter som bör skyddas av EU:s habitatdirektiv att påverkas negativt. Estland har även de näst högsta koldioxidutsläppen per capita i EU. Samtidigt vill den estländska regeringen att förbrukningen av biobränsle ska öka, vilket väcker frågor om varifrån träet ska tas.

 I det öppna brevet framgår att Estland är Europas största tillverkare av träpellets till bioenergi. Detta speglas i att index för skogsfåglar är i stadig nedgång, 16 skogssvampar är utrotade eller i kritiskt tillstånd, och estniska skogar riskerar att bli kolkällor, istället för kolsänkor. Den skogsbruksmodell som används i Estland kommer från Sverige, den så kallade ’svenska modellen’- dvs kalavverkningar med efterföljande markberedning och plantering av monokulturer.

Organisationerna skriver att 77 % av estländarna stöder en minskning av avverkningsvolymen. Detta enligt en studie utförd av Tallinns universitet och Turu-uuringute AS i augusti 2018. Upprepade ideella ansträngningar har gjorts för att rädda lokala skogar eller naturvärdesskogar, något som inte bör vara nödvändigt för medborgarna att genomföra, skriver organisationerna.

Skydda Skogen har planerat att i maj under vecka 21 åka till Estland och hjälpa till med ideell inventering av hotade skogar där. Osäkert nu om det blir av på grund reserestriktioner orsakade av Coronaviruset. Kontaktperson Julian Klein: jg.klein@protonmail.com

Ladda ner inbjudan till Estland som pdf här.