Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skogsstyrelsen svarar angående avverkningsanmäld naturskog i Dikanäs

Grannaturskogen som nu planeras för avverkning i Dikanäs. Foto: Jon Andersson.

Skog med mycket höga naturvärden ovanför den fjällnära gränsen är planerad för avverkning i Dikanäs i norra delen av Vilhelmina kommun. Hittills har 20 rödlistade arter hittats i en översiktlig inventering i de avverkningsanmälda skogarna. Skogsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet i detta ärende, påpekar i ett meddelande till Skydda Skogen att det rör sig om ansökningar om avverkning i fjällnära skog och att samtliga avverkningsanmälda ytor ska fältbesökas innan besked om tillstånd för avverkning kan meddelas markägaren, Vilhelmina Övre Allmänningsskog.

Läs Skydda Skogens pressmeddelande Urskogsartad grannaturskog planerad för avverkning i Dikanäs. (2019-10-16).

Läs Skydda Skogens brev/rapport till Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket här.

Läs Skydda Skogens rapport Forestry at the edge (2018) om de inventerade Dikanäs-skogarna här.

Läs Skydda Skogens pressmeddelande ”Stort vildmarksområde hotat av skogsavverkning – ny rapport visar att Skogsstyrelsen tummar på regelverket” (2019-02-15).