Lokalbefolkningen i Kachung

Kräv rättvisa för lokalbefolkningen i Kachung och Bukaleba i Uganda genom att skriva under ett brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att myndighetens kolkreditsavtal med norska bolaget Green Resources avslutas.

Green Resources bedriver klimatkompensering i Kachung och Bukaleba i Uganda i form av icke-inhemska trädplantager där lokalbefolkningen tvingats bort och förlorat sina inkomstmöjligheter från småskaligt jordbruk och bete med negativa sociala och ekologiska konsekvenser som följd. Energimyndigheten har för tillfället fryst sitt 20-åriga avtal med Green Resources i Kachung och övervägar huruvida de ska återuppta betalningen till Green Resources eller inte.

Här är ett kort filmklipp från TV4 Kalla Fakta om Energimyndighetens köp av kolkrediter i Kachung i Uganda (2015).

Den 16 mars 2018 skickade 12 organisationer, däribland Oakland Institute, Skydda Skogen, Afrikagrupperna, Klimataktion och Jordens Vänner, ett öppet brev till Green Resources. I brevet uppmanas Green Resources låta lokalbefolkningen återfå tillgång till sina marker för att kunna bedriva småskaligt jordbruk och bete. Därtill måste den naturliga vegetationen restaureras med inhemska trädslag. Norge uppmanas också minska sina nationella växthusgasutsläpp genom minskad energikonsumtion och ökad energieffektivitet samt genom att bevara äldre naturskogar för kolinlagring.