Det finns en tjäderspelplats i naturreservatet. Foto David Palmer via Wikipedia CC By 2.0

Under höst och vinter har det gallrats och körts fordon i Tyresta naturreservat. Reservatet innefattar delar av landets största sammanhängande urskogsområde söder om Dalälven. Trots att det är både naturreservat och Natura 2000-område så är det tillåtet att bedriva produktionsinriktat skogsbruk i vissa delar av reservatet som är privatägda, enligt skötselplanen till reservatet. 

Skriv under Skiftets namninsamling här!