Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skriv under upprop mot Storbritanniens största kolkraftverk

Drax är Storbritanniens största kolkraftverk som förbränner mer kol än något annat kraftverk i Storbritannien och mer ved än något annat kraftverk i hela världen. Mycket av veden som används kommer från kalavverkade skogar i södra USA. 

För att leva upp till Paris-avtalets klimatmål behöver Storbritannien fasa ut koldioxidutsläppen från fossila bränslen och biomassa, inte öka dem. Storbritanniens regering överväger att omvandla kolkraftverket Drax till landets största gaskraftverk istället för att minska energibehovet och övergå till verkligt hållbara energikällor.

Klimatförändringarna leder till torka, översvämningar, extrema värmeböljor och fattigdom. Att förbränna stora mängder naturgas innebär att Storbritannien inte kommer att kunna nå internationella miljömål och att Paris-avtalets 1,5 graders temperaturökning riskerar att överskridas.

Skriv under detta upprop för att förhindra att kraftverket Drax blir Storbritanniens största gaskraftverk.