Bild: Stay Grounded position paper

Skydda Skogen har undertecknat ”Stay Grounded – 13 Steps for a Just Transport System and for Rapidly Reducing Aviation” som är ett upprop och ställningstagande om att snabbt minska flygtransporterna i världen. 130 internationella organisationer har nu skrivit under och står för de 13 stegen som ska leda vägen mot en värld med minskad flygtrafik. 

I uppropet står det att flygtrafik är de transporter som drabbar klimatet värst och som orsakar den största tillväxten av växthusgasutsläpp. I de två kommande decennierna förväntar sig flygindustrin en fördubbling av passagerare vilket innebär att en massiv global våg av flygexpansion är på väg- med 1200 planerade flygplatsprojekt. Flera av dessa är bland de största, dyraste megaprojekt någonsin från regeringar och de styrs av industrins intressen.

De 13 stegen till minskade flygtransporter innebär bland annat en övergång till ett nytt transportsystem. Ett transportsystem som är demokratiskt reglerat och som stöttar klimatvänlig transport för allas gemensamma intressen. Att tåg och bussar och i vissa fall även färjor börjar användas istället för flyg. Att istället för att öka volymen på globala transporter till 2050 ska vi skära ned på detta och på produkter som idag fraktas långa vägar, lokala ekonomier måste därför utvecklas. Beteende och levnadssätt måste förändras, exempelvis färre arbetsresor med flyg och fler internetmöten. 

Bioenergi från skogen är inte lösningen, eftersom biobränsle släpper ut lika mycket växthusgas vid förbränning som olja och världens skogar kommer inte att räcka till. Det leder tillavskogning, “landgrabbing” och brott mot mänskliga rättigheter samt stor förlust av biologisk mångfald. Läs mer här.

Bild: Stay Grounded position paper