Skydda Skogen vann nyligen en domstolsprövning i Kammarrätten i Göteborg som kan komma att förändra Skogsstyrelsens tillsyn av skogsbruket och kanske hela skogsbruket. Detta då domen innebär att det nu blir betydligt större möjligheter till insyn och till juridiska prövningar av Skogsstyrelsens verksamhet. 

Kammarrätten har kommit fram till att de av Skogsstyrelsen, i samband med skogsavverkningar, utfärdade ”Vägledningar” är  beslut som får överklagas. Tidigare har både Skogsstyrelsen och domstolar hävdat att vägledningarna ej får överklagas.   

Grunden för en rättsstat är att myndigheternas beslut kan överprövas i högre instans. Själva lagtillämpningen och de  myndigheterna som skall tillämpa lagarna är beroende av att lagen prövas i högre instanser. Något som enbart kan ske genom  överklagande. Det är så det skapas praxis, vilka myndigheterna måste följa. Att skogsbruket och Skogsstyrelsen under så  lång tid kommit undan överprövningar av beslut i samband med skogsavverkningar är mycket allvarligt. Detta har skapat en  myndighetskultur där man kan ta sina beslut utan risk att de överklagas. Myndigheterna har då kunnat tolka lagen ”efter eget huvud” och har aldrig fått någon vägledning i sin myndighetsutövning från högre rättsliga instanser.David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen, säger:

-Skydda Skogen är mycket nöjd med att Kammarrätten delar föreningens syn på Skogsstyrelsens myndighetsutövning i  samband med skogsavverkningar och att vägledningarna nu kan få prövas av domstolar. Domen öppnar för att miljöföreningar  kan få överklaga Skogsstyrelsens beslut på samma sätt som andra myndighetsbeslut. Detta borde välkomnas av myndigheter,  skogsnäringen och alla som verkar för att lagen ska styra i ett demokratiskt samhälle.

Foto: Tage Olsin, Wikipedia