Sjön Messlingen med skog. Foto: Håkan Thenander

I veckan kom goda nyheter gällande den avverkningsanmälda fjällnära skogen sydost om sjön Messlingen. Skogsbolaget Stora Enso har ändrat sig och vill inte längre avverka den. De har gjort en ny bedömning efter att ha fått ett brev i höstas med 56 namnunderskrifter mot avverkningen. Att avverka kring sjön går inte ihop med deras miljöpolicy, meddelar Stora Ensos Sverigechef till en medlem i föreningen Skydda Skogen.

Den del av skogen som Stora Enso skulle avverka ägs av en privat markägare och avverkningsanmälan ligger kvar, vilket innebär att den fortfarande kan avverkas av en annan aktör. Men att ett stort skogsbolag som Stora Enso inte längre vill gå in och avverka på grund av de höga naturvärdena är ett framsteg i kampen för att rädda området.

Skogen som Stora Enso skulle avverka ligger på 700-800 meters höjd sydost om sjön och har en ålder på 150–250 år. I början av november förra året inventerades skogen av ideella inventerare. Sammanlagt hittades då ca 37 signal- och rödlistade arter i den avverkningsanmälda delen. Fler arter hittades i omgivningen söder om sjön. Björn, kungsörn, tjäder, lavskrika och tretåig hackspett finns i området.

I brevet från miljöorganisationerna mot avverkningen som gick till Stora Enso, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen står det:

– Vi vill att hela skogslandskapet skyddas söder om sjön, sammanhängande med fjällområdet Anåfjället och Kappruet.

I det mail från Stora Enso som kom i veckan till  föreningen Skydda Skogen skriver Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall att de har gjort en ny bedömning.

-Vi har nu kommit fram till att en avverkning i området runt sjön Messlingen inte skulle vara i enlighet med vår policy för anskaffning av virke och fiber samt skogsbruk, på grund av de naturvärden som finns. Mot bakgrund av det har vi beslutat att inte genomföra någon avverkning.

Förutom hotade arter som lever i skogen finns många argument för att inte avverka. Ett argument är att Flatruet och fjällnära skog söder om sjön Messlingen är utsett som en av WWFs naturpärlor. Det innebär att området ses som ett av landets 63 skyddsvärda och vackra naturområden. Ett annat argument mot avverkning är att friluftslivet drabbas då helhetsupplevelsen av skogslandskapet förstörs och en gammal vandringsled kommer att gå genom ett hygge. Avverkning med markberedning i området kommer också att påverka många småvatten med källa, sluttningsmyrar och bäckar som mynnar i en värdefull fiskesjö och lekmiljöer för fisk. På Naturvårdsverkets hemsida VIC natur kan man se att det är klassat som värdefulla vatten för naturvård och fiske.

Skogen är registrerad som impediment, det vill säga mark som har lägre produktionsförmåga och är olämplig för skogsbruk. Enligt Skogsvårdslagen bör inte impediment avverkas men ändå godkände Skogsstyrelsen avverkningsanmälan. Det finns flera äldre avverkningsanmälningar på den södra sidan om sjön Messlingen och alla ligger kvar.

Foto på sjön Messlingen: Håkan Thenander

Artikeln är även publicerad på Natursidan.se