Lill-Skarja som avverkningsplanerats men som bedömts som nyckelbiotop av FSC-certifieraren. Foto: Björn Mildh

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har fått en allvarlig anmärkning av sin FSC-certifierare för en planerad avverkning av den värdefulla naturskogen vid Lill-Skarja i Maskaure samebys renbetesmarker 2019. Skogen hyser en rad olika rödlistade arter varav en skinnsvamp som aldrig tidigare påträffats i Sverige. Trots det har Sveaskog överklagat avvikelsen. Nu har Sveaskog även bytt certifieringsföretag och anställt en ny certifierare.

Respektera FSC certifieringen! Skriver representanter från Maskaure sameby, Norrbottens Naturskyddsförening samt en filmfotograf till Sveaskog. Här är deras öppna brev till Sveaskog:

”Bästa Anette, Jenny och Fredrik

Även om Sveaskog FSC-certifierat sitt skogsbruk har bolagets avverkningar av gamla naturskogar varit intensiv och fortsatt i åratal. Detta trots att övertrampen har uppmärksammats och påtalats gång på gång.

Redan Sveaskogs föregångare AssiDomän fick ett Major CAR (allvarlig avvikelse) av sin FSC-certifierare innan bolaget blev Sveaskog.

Så har det fortsatt.

Sveaskog fick ett Major CAR i november 2016.

I november 2019 var det dags för nästa Major CAR (Corrective Action Request), troligen på grund av bolagets agerande i Lill-Skarja i Maskaure samebys renbetesmarker. En naturskog som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, naturvårdare och Sveaskogs FSC-certifierare inventerat och bedömt som nyckelbiotop.

Men Sveaskog har inte godtagit sitt Major CAR utan överklagat.

Och inte nog med det.

Bolaget har även bytt certifieringsföretag och anställt en ny certifierare!

Återigen Sveaskog, besinna er!

Respektera FSC och certifiering!

Respektera certifieraren!

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten”

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Björn Olin, filmfotograf”