Skydda Skogens kalender, 9: Domstol stoppar avverkning i skog med tretåig hackspett, talltita, spillkråka, lavskrika och tjäder

Statens Fastighetsverk planerade att avverka en skog med rödlistade och fridlysta fåglar i Vilhelmina kommun. Föreningen Birdlife Sverige fick rätt när de överklagade att Skogsstyrelsen hade godkänt avverkningen. Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet och återförvisar målet till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning och beslut.  Vid en inventering i den avverkningsanmälda skogen som ligger på Malgomajlandet, fann

Skogsstyrelsen missar de flesta fåglar som inrapporteras till Artportalen

Fåglar som inrapporteras till SLU:s Artportalen finns numera nästan aldrig med i Skogsstyrelsens system och karta Skogens Pärlor.  Myndigheten har så höga häckningskriterier för inrapporterade fågelarter att de missar kring 95% av alla fågelobservationer, skriver Birdlife Sverige. Det är allvarligt eftersom Skogsstyrelsen därmed tillåter avverkning i skogar utan att veta om fåglarnas existens. Skogsstyrelsen har