Skogshare, Härjedalen 2021. Foto: David van der Spoel

Det finns fortfarande de som är utan rösträtt

I dagarna firas det att den allmänna rösträtten infördes för 100 år sedan. I riksdagen hölls ett seminarium om den allmänna rösträttens införande. Den allmänna rösträtten omfattade då varken romer eller personer som fick bidrag och detta är mindre känt. Historien om rösträtt för människor över 18 i Sverige finns beskrivet på andra ställen och det var så