Farsta Strandskogen- hotad av byggplaner i över 30 år och nu hotad igen, låt skogen vara!

Medlemmar från Skydda Skogen har besökt Farsta Strandskogen, söder om Stockholm med banderollen ”Skydda Skogen” för att ge sitt stöd till föreningen Farsta Strands Naturvärn. De har värnat denna stadsnära skog i över 30 år och lyckats mota bort varenda exploateringsplan hittills. Nu är den värdefulla skogen hotad igen. Ännu en stadsnära skog vill byggbolag

Välkommen att demonstrera med banderoll i Farsta Strandskogen, Stockholm fre 17/3 kl 11

Nu på fredag den 17/3 kl 11 kommer medlemmar från Skydda Skogen stå med banderollen ”Skydda Skogen” i Farsta Strandskogen söder om Stockholm. Fler är välkomna att delta för att uppmärksamma att ännu en värdefull stadsnära skog är hotad av exploatering! Även för att stödja Farsta Naturvärn som kämpat för skogen i över 30 år.