LRF: Bråttom att fridlysta arter ska ge vika för skogsbruket

Trots de förändringar som skogsbranschen fått igenom nöjer sig inte LRF. De menar att artskyddsförordningen fortsätter att orsaka problem för landets skogsägare och att skogsägare förbjuds att bruka sin skog. Nu behövs en helhetslösning. Detta trots att formellt skydd av skog i huvudsak ska ske utifrån frivillighet. De uppmanar regeringen att agera skyndsamt. Länk till

Ett fragmenterat skogslandskap i Jämtlands län. Foto: Privat.

Miljödebatt i Dala-Demokraten: Naturvårdsfientliga partier!

Skydda Skogens talesperson Ulf von Sydow i miljödebatt i Dala-Demokraten 14 juli 2022: De politiska företrädarna som går i skogsnäringens ledband saknar historiska perspektiv på skeendet. De tillåter ett skogsbruk som förvärrar klimatkrisen och skyndar på artutarmningen. De byter skepnad på turistlandet Sverige. I en undersökning utförd av LRF uppger 94 procent av de tillfrågade

Till Skogsindustrierna/LRF: Frivilliga avsättningar är inte skyddade

Skogsindustrierna/LRF  påstår att ”det finns redan betydligt mycket mer skyddad natur än vad vi redovisar till EU”. Något som de sprider just nu på sociala medier och på bland annat LinkedIn. Skogsindustrierna/LRF vill räkna in skogsägarnas frivilliga avsättningar i mängden skyddad skog. Om Skogsindustrierna/LRF menar allvar borde de se till att frivilliga avsättningar får ett långsiktigt och