Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Miljödebatt i Dala-Demokraten: Naturvårdsfientliga partier!

Skydda Skogens talesperson Ulf von Sydow i miljödebatt i Dala-Demokraten 14 juli 2022:

De politiska företrädarna som går i skogsnäringens ledband saknar historiska perspektiv på skeendet. De tillåter ett skogsbruk som förvärrar klimatkrisen och skyndar på artutarmningen. De byter skepnad på turistlandet Sverige.

Ett fragmenterat skogslandskap i Jämtlands län. Foto: Privat.

I en undersökning utförd av LRF uppger 94 procent av de tillfrågade att de tycker att det är viktigt att få vara i skogen. I en annan undersökning, utförd av WWF, uppger 92 procent av tillfrågade att de tycker att vi bör skärpa lagen för att skydda skogen och lika många anser att vi behöver tillsätta ekonomiska resurser för det.

”Utan spaning ingen aning” är ett talesätt. En folkvald demokrati, som Sverige, bygger på att folkets företrädare – politikerna – utför denna spaning. Under 2021 avverkades 97% av det som Skogsstyrelsen menar är en möjlig årlig avverkningsnivå under 2020-talet. Ändå räknar myndigheten med fortsatt ökat uttag fram till 2035. För att lösa denna utmaning har myndigheten tagit fram scenarier med fokus på ökad tillväxt, så att efterfrågad avverkningsökning kan ske. Att skogsvårdslagen jämställer miljön med produktion är något man tar mycket lätt på.

Företrädarna för främst (SD), (M) och (KD) är direkt naturvårdsfientliga genom sin argumentering för ökad skogsproduktion. De är språkrör för skogsindustrins intressen, och avfärdar okunnigt och nonchalant de miljömål som riksdagen beslutat och den kunskap naturvårdsforskare byggt upp. Debatten i riksdagen då skogspropositionen behandlades i mars var fylld av floskler och felaktigheter. (M) kallar skogspolitiken för ”skogssocialism” och vill sekretessbelägga statligt insamlad kunskap om arter och upphäva naturreservat.

(KD) kallar EU-kommissionärerna ”aktivistiska som har långtgående planer på att komma åt Sveriges skogar och hota vårt lands skogsbruk”. (SD) påstår att ”de flesta arter i vår flora och fauna är anpassade till att återkolonisera efter stora förändringar; det må vara istider, skogsbränder eller avverkningar.”

Den skog som 94% av befolkningen vill vara i, är inte tätvuxna eller gallrade plantager utan naturligt fältskikt. Drygt 40% av Sveriges skogar är under 40 år och det är inga bra blåbärsmarker! En resa genom Sverige är en resa i kalhyggenas och plantagernas land. Den omformning av det svenska skogslandskapet som skett under de senaste 50 åren saknar motsvarighet i areell förstörelse i modern tid.

Läs hela miljödebatten i Dala-Demokraten här.