Naturvärdesträd höggs ned i Sjöbovikens reservat. Det här var en gammal gran med stor sockel. Foto: Jan Brenander

Låt skogen stå – det tjänar Oskarshamns ekonomi bäst

Innan jul lämnade sju lokala miljö- och naturvårdsorganisationer in en skrivelse till Oskarshamns kommun. Skrivelsen pekar på att kommunens skogar är viktiga för befolkningstillväxt och turism, men även för folkhälsa, biologisk mångfald och klimatanpassning. Skrivelsen besvarades dock med tystnad och istället valde kommunens politiker den här veckan att klubba nya avverkningsplaner. Förvaltningen av kommunens skogar

En ansenlig mängd tallvirke har redan avverkats i Böda ekopark. Foto: Per Jiborn

Sveaskog avverkar i en möjlig nationalpark – nu hotas även de unika jätteträden

Sedan drygt tre veckor tillbaka avverkar Sveaskog i Böda ekopark på norra Öland. I denna stund växer sig virkeshögarna flera meter höga längs vägarna. Böda är en av fyra ekoparker som den förra regeringen i juni pekade ut som möjlig nationalpark. Just nu, medan träden faller, utreder Naturvårdsverket förutsättningarna. Förslaget härstammar från Skogsutredningen som presenterade

Skam och vanmakt

Text av Monica Svensson, svampkonsulent i Bollnäs och deltagare sedan flera år i Forskningsresan i naturvårdens utmarker.  Så var det då åter dags för en fotograferingsrunda med min gode vän Benoît från Frankrike. Tidigt i våras hade vi kontakt och bokade två heldagar. Benoît har givit ut fyra vackra fotoböcker om svamp och en del