Sedan drygt tre veckor tillbaka avverkar Sveaskog i Böda ekopark på norra Öland. I denna stund växer sig virkeshögarna flera meter höga längs vägarna. Böda är en av fyra ekoparker som den förra regeringen i juni pekade ut som möjlig nationalpark. Just nu, medan träden faller, utreder Naturvårdsverket förutsättningarna.

En ansenlig mängd tallvirke har redan avverkats i Böda ekopark. Foto: Per Jiborn

Förslaget härstammar från Skogsutredningen som presenterade sitt betänkande för två år sedan. Då under hösten 2020 inledde Naturvårdsverket en dialog om ekoparkerna med Sveaskog. Efter det har Sveaskog anmält 39 skogsbestånd för avverkning på ett eller annat vis. Sammanlagt handlar det om drygt 90 hektar, varav över hälften ska slutavverkas. Drygt hälften är dessutom så kallade “naturvårdsskogar” som Sveaskog har lovat skydda.

Exakt vad som ska göras i dessa “naturvårdsskogar” är inte helt klarlagt. Sveaskog och Länsstyrelsen verkar vara överens om att plocka bort så kallade exoter. Det är en rad utländska barrträd som planterades på norra Öland från mitten av 1800-talet. Flera av dessa kan nu med rätta kallas jätteträd. Om dessa ska bevaras eller plockas bort i en framtida nationalpark borde först diskuteras brett. Många besökare och lokalboende uppskattar dessa jätteträd, som i vissa fall mer än 150 år gamla. Träden är också en del av svensk skogshistoria. Sveaskog ser däremot möjligheten att plocka ut mer råvara. Länsstyrelsen vill ta bort invasiva arter, även om riskerna är små och det verkar saknas en plan för hur det ska gå till.

Avverkningarna sker också i ett uppenbart kärnområde (Skäfteskärr) för friluftsliv och naturturism. Något som varken Sveaskog eller Länsstyrelsen tar hänsyn till. Det är anmärkningsvärt, då just naturturismen är en bärande tanke i uppdraget till Naturvårdsverket.

Läs mer på naturturismexperten Per JIborns blogg Reslust: Varför fälls träden i Böda ekopark?

Naturskyddsföreningen i Kalmar län kräver att alla skogliga åtgärder pausas medan frågan om nationalpark utreds i en skrivelse till Länsstyrelsen här.

Comments (1)

  1. Pingback: Avverkningar i Böda ekopark stoppade – Kalmar länsförbund

Comments are closed.