Markägare fick dispens för att avverka skog med fridlysta arter

Länsstyrelsen i Värmland gav en markägare dispens för att få avverka 7,9 hektar skog med de fridlysta arterna knärot och grön sköldmossa norr om Risviken, Årjängs kommun. Först drog markägaren tillbaka sin avverkningsanmälan efter att en inventering visade att det växte knärot i hela skogen. Men sen sökte markägaren dispens för att få avverka på

Stoppa skövlingen av värdefulla, skyddade naturskogar i Rumänien!

Skogar med mycket höga naturvärden avverkas i skyddade Natura 2000-områden i Rumänien. Detta trots att flera miljöorganisationer larmade EU-kommissionen om detta för redan fyra år sedan. Nu kräver flera miljöorganisationer, bland annat Skydda Skogen, att EU stoppar avverkningarna och att Rumänien ställs inför EU-domstolen. Skogarna är globalt viktiga- för sina kolsänkor och för sin biologiska

90 exempel på hur SCA systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga naturvärden

Skydda Skogen har samlat 90 exempel på hur det FSC-certifierade skogsbolaget SCA systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga naturvärden, främst i Västernorrlands och Jämtlands län. Mörkertalet är dock stort och många fler skogar med höga naturvärden är avverkningsplanerade av SCA. Men det är inte bara SCA som gör så här, även alla andra stora FSC-certifierade skogsbolag

Domstol stoppade avverkning i skog med skyddade fåglar – Södra Skogsägarna avverkade ändå

I februari förra året stoppade Mark- och miljödomstolen i Växjö en avverkning vid Skutterstad, Blackstad i Västerviks kommun. Tjusts skogsgrupp hade uppmärksammat Skogsstyrelsen om skogens naturvärden- det fanns rödlistade och skyddade arter i skogen, bl a både talltita och järpe. Myndigheten avskrev då ärendet och Södra Skogsägarna drog tillbaka sin avverkningsanmälan. I juni i år

Den skyddsvärda skogen vid Onkijärvi i Övertorneå kommun är avverkad. Foto: Mats Persson.

Gammelskog i Tornedalen avverkad

Igår rapporterade Skydda Skogen om en hotad skog med höga naturvärden i ett friluftsområde vid sjön Onkijärvi i Övertorneå kommun – skogen är nu avverkad. Skogsbolaget Stenvalls Trä utförde avverkning trots att Naturskyddsföreningen i Övertorneå påträffat 20 naturvårdsarter i den nu avverkade skogen. Naturskyddsföreningen informerade Skogsstyrelsen för en månad sedan om att både fridlysta och