Ny väg rakt in i oskyddad skog på Ornö varslar om kommande avverkningar

En markägare har gjort en väg in i en oskyddad naturskog på Ornö i Stockholms skärgård. Det betyder med all sannolikhet att en avverkning är på gång. Förra veckan inventerade medlemmar från Skydda Skogen tillsammans med öbor på Ornö en del av skogen och fann 24 naturvårdsarter varav 10 rödlistade. Det är ett nytt fenomen att

Garnlavsdraperade granar i den avverkningsanmälda grannaturskogen. Foto: Privat.

Sveaskog avverkar skyddsvärd skog i Jokkmokks kommun 

I mitten av oktober var Sveaskog i färd med att avverka en skog med höga naturvärden vid Kåpponis i Jokkmokks kommun. Den planerade avverkningen pausades efter att Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen Norrbotten skickade in ett FSC-klagomål. Sveaskog återbesökte skogen och valde idag att återuppta avverkningen i mer än hälften av det avverkningsplanerade området.  Det avverkningsanmälda området söder om Kåpponis utgörs av

En ansenlig mängd tallvirke har redan avverkats i Böda ekopark. Foto: Per Jiborn

Sveaskog avverkar i en möjlig nationalpark – nu hotas även de unika jätteträden

Sedan drygt tre veckor tillbaka avverkar Sveaskog i Böda ekopark på norra Öland. I denna stund växer sig virkeshögarna flera meter höga längs vägarna. Böda är en av fyra ekoparker som den förra regeringen i juni pekade ut som möjlig nationalpark. Just nu, medan träden faller, utreder Naturvårdsverket förutsättningarna. Förslaget härstammar från Skogsutredningen som presenterade

Avverkning påbörjad i Fallebo naturskog

Södra påbörjade igår 5 oktober avverkningen av den värdefulla Fallebo naturskog. Skogens vänner i Kalmar län fanns på plats för att fredligt försöka stoppa avverkningen. Skogsmaskinen fortsatte att avverka trots att aktivisterna var nära maskinen.  – Det är högst beklagligt att Oskarshamns kommun väljer att avverka trots skogens höga värden för biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation.

Det finns gott om upptrampade stigar i det avverkningsanmälda friluftsområdet i Fallebo naturskog. Foto: Jan Brenander.

Akut avverkningshotad skog i Oskarshamn

Tätortsnära Fallebo naturskog i Oskarshamn är akut avverkningshotad och en väg för skogsmaskiner är planerad att dras in i området av Södra på måndag (26/9-2022). Flera miljöorganisationer säger nej till avverkningen och föreslår att skogen blir ett kommunalt naturreservat. Den planerade avverkningen föregår också ett aktuellt FSC-klagomål som inte är färdigutrett än. Den avverkningsanmälda Fallebo