Igår rapporterade Skydda Skogen om en hotad skog med höga naturvärden i ett friluftsområde vid sjön Onkijärvi i Övertorneå kommun – skogen är nu avverkad.

Den skyddsvärda skogen vid Onkijärvi i Övertorneå kommun är avverkad – avverkningen uppdagades under gårdagskvällen (2 november 2023). Foto: Mats Persson.

Skogsbolaget Stenvalls Trä utförde avverkning trots att Naturskyddsföreningen i Övertorneå påträffat 20 naturvårdsarter i den nu avverkade skogen. Naturskyddsföreningen informerade Skogsstyrelsen för en månad sedan om att både fridlysta och rödlistade arter lever i skogen men myndigheten valde att inte vidta några åtgärder.

– Det är oerhört tragiskt att denna värdefulla naturskog – i ett populärt friluftsområde dessutom – har kalavverkats för kortsiktig vinst. Skogsstyrelsen har helt bortsett från att agera trots rödlistade och fridlysta artfynd och höga naturvärden – det är ofattbart att myndigheten släpper igenom sådana här avverkningar. Naturen och alla arter som lever i skogen är de stora förlorarna liksom alla människor som nyttjar skogen för rekreation och friluftsliv. Hur ska Sverige nå sitt mål om levande skogar och ökad biologisk mångfald när skogar som denna tillåts att avverkas? säger Marie Persson, ordförande i Övertorneå Naturskyddsförening. 

Övertorneå Naturskyddsföreningen har tidigare även skrivit ett PEFC-klagomål, men fick till svar av Stenvalls Trä att de tänkt utföra avverkningen som planerat:

”Vi kan inte ta hänsyn till alla rödlistade arter, eftersom arter rapporteras in där människor rör sig.”

Läs mer om den avverkningsanmälda skogen här:

Skogsstyrelsen tillåter avverkning av gammelskog i Tornedalen

Kontakt

Marie Persson, ordförande i Övertorneå Naturskyddsförening, tel. 070-594 57 07