Den skyddsvärda skogen vid Onkijärvi i Övertorneå kommun är avverkad. Foto: Mats Persson.

Gammelskog i Tornedalen avverkad

Igår rapporterade Skydda Skogen om en hotad skog med höga naturvärden i ett friluftsområde vid sjön Onkijärvi i Övertorneå kommun – skogen är nu avverkad. Skogsbolaget Stenvalls Trä utförde avverkning trots att Naturskyddsföreningen i Övertorneå påträffat 20 naturvårdsarter i den nu avverkade skogen. Naturskyddsföreningen informerade Skogsstyrelsen för en månad sedan om att både fridlysta och

Den avverkningsanmälda sjön ligger vid sjön Onkijärvi i Övertorneå kommun. På bilden syns grillstugan och badbryggan på andra sidan vattnet, där ytterligare en grillplats finns. Foto: Marie Persson.

Skogsstyrelsen tillåter avverkning av gammelskog i Tornedalen 

Skogsstyrelsen ger grönt ljus för avverkning av en skog med både höga naturvärden och sociala värden söder om Övertorneå. Trots fynd av 20 naturvårdsarter planerar det PEFC-certifierade skogsbolaget Stenvalls Trä att utföra avverkningen. Den avverkningsanmälda skogen ligger vid sjön Onkijärvi 5 km söder om Övertorneå. Skogen är på 6,4 hektar och har aldrig tidigare kalavverkats.