Markägaren har gjort en ny väg rakt in i den oskyddade skogen. Nu hotar avverkning så vi försöker vara steget före maskinerna. Foto: K Bäck

En markägare har gjort en väg in i en oskyddad naturskog på Ornö i Stockholms skärgård. Det betyder med all sannolikhet att en avverkning är på gång. Förra veckan inventerade medlemmar från Skydda Skogen tillsammans med öbor på Ornö en del av skogen och fann 24 naturvårdsarter varav 10 rödlistade. Det är ett nytt fenomen att den orörda skogen i skärgården nu avverkas bort.

Skogen som ligger öster om Lervassa träsk på mellersta Ornö består av både hällmarksskog med gamla tallar och fuktigare stråk med gamla granar. Många tallar är över 200 år gamla och flera av granarna över 100 år. Skogen är ”mogen” för avverkning vilket oroar de som bor i närheten.

Väg in i skogen betyder avverkning

Flera av de som bor på ön säger att den enda anledningen att markägaren skulle göra en väg in här är för att avverka. Det har redan skett på flera andra ställen på ön. ”Så nu vill vi ligga steget före och inventera innan avverkningsanmälan dyker upp”. Stora delar av ön är redan hårt gallrade och avverkade. Om en markägare ska gallra behöver hen inte avverkningsanmäla skogen i förväg till Skogsstyrelsen. Trots att gallring påverkar naturvärdena negativt.

Barrviolspindling, en rödlistad art. Foto: K Bäck

Under de senaste två, tre åren har bilfärjan från Dalarö till ön fyllts av stora timmerlastbilar som forslar bort ett ändlöst begär på skog. Kvar lämnas hyggen och hårt gallrade marker istället för artrik skärgårdsskog. Det är sådan skog som aldrig har avverkats med maskiner tidigare och som inte går att ersättas med planterade träd.

Foto: K Bäck

Markägaren låter ett skogsbolag (Mellanskog) utföra avverkningarna med stora maskiner som ofta lämnar spår i den känsliga marken. ”Facebookgruppen ”Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen” har nu över 400 medlemmar. I gruppen flödar inläggen in med bild på bild på avverkade gammelskogar som tidigare var älskade skogar med fina bär- och svampställen.

Unika skogar på Ornö

Det är för Europa helt unika naturskogar med hundraåriga granar och tallar på Ornö. Man behöver inte vara en expert för att se att de orörda skogarna på ön är skyddsvärda.  Många av skogarna har till och med urskogskaraktär precis som den världskända Tyresta nationalpark som ligger några kilometer bort på fastlandet.

Flera tallar är över 200 år på Ornö. Foto: K Bäck

Medlemmar från Skydda Skogen har varit på Ornö tidigare i år och inventerat avverkningsanmäld skog vid Breviksnäs, Gråberget och Varnö. Skogsstyrelsen hade godkänt de planerade avverkningarna trots att ingen hade inventerat skogarna. Skogsstyrelsen påstod att skogarna inte var skyddsvärda men fick fel i Mark- och miljödomstolen. Så nu står alla tre skogar fortfarande kvar tack vare hårt ideellt arbete- inventeringar och överklaganden.

Skogen öster om Lervassa träsk är inte avverkningsanmäld än men det är bra att ligga steget före maskinerna. Under inventeringen hittade inventerarna 24 naturvårdsarter varav 10 rödlistade arter:

NT= Rödlistad som nära hotad, S= Signalart vilket indikerar område med naturvärden

Kortskaftad ärgspik NT

Vedskivlav NT

Reliktbock NT

Talltita NT

Blå taggsvamp NT

Motaggsvamp NT

Svartvit taggsvamp NT

Tallticka NT

Kötticka NT

Barrviolspindling NT

Vedticka S

Grovticka S

Dropptaggsvamp S

Rödgul trumpetsvamp S

Korallfingersvamp sp. (En av Ramaria arterna) S

Kornknutmossa S

Vågig sidenmossa S

Blåmossa S

Blåsippa S

Grönpyrola S

Bronshjon S

Glansfläck S

Gammelgranslav S

Kattfotslav S

LÄS tidigare artiklar om avverkningarna på Ornö:

Tillfälligt avverkningsstopp i unika skogar på Ornö

Överklagande gav tillfälligt avverkningsstopp

Skärgårdsskog med rödlistade arter avverkningsanmäld- det måste stoppas!