Flera demonstrationer i landet mot stoppad nyckelbiotopsinventering

Flera demonstrationer hölls runt om i Sverige den 30 december mot att Skogsstyrelsen tänker sluta att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar fr.o.m. i år. Beslutet har fått massiv kritik från både internt inom Skogsstyrelsen, andra myndigheter och organisationer. En nyckelbiotop är ett skogsområde med dokumenterade höga naturvärden och som har en mycket stor betydelse för skogens