Ett steg närmre en restaureringslag i EU

EU-parlamentet har i veckan röstat igenom lagen om storskalig naturrestaurering. Nu återstår bara att ministerrådet formellt godkänner den. Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner röstade emot restaureringslagsförslaget. Hon är ”djupt oroad över lagens konsekvenser för de gröna näringarna och äganderätten”. Sverige har stretat emot restaureringslagen länge. Detta trots att det borde vara en självklarhet att återställa förstörd natur.

EU:s miljöutskott röstade ja till urvattnad restaurerings­lag

I slutet av november röstade EU:s miljöutskott med majoritet ja till en lag om restaurering av EU:s natur. Restaureringsförslaget gav till en början hopp. Men sen har industrier och konservativa politiker motarbetat förslaget. Nu är lagen långt ifrån tillräcklig för att rädda den biologiska mångfalden. Tyvärr har Sverige stretat emot restaureringslagen länge. Detta trots att