Skydda Skogen skickar brev till regeringen: Felaktigheter sprids om artskyddet!

Skogsnäringen och Skogsstyrelsen vilseleder med sina media-utspel om det svenska artskyddet. De har felaktigt sagt att artskyddet omfattar krav på dokumentation av enstaka individer av vanliga fåglar. Men det saknas stöd i domar och rättspraxis för detta budskap. Nu skickar Skydda Skogen ett brev till regeringen för att klargöra feltolkningen och begär ett möte med

Debatt i ETC: Skogsnäringens starka inflytande är ett demokratiskt problem

Det är mycket viktigt, i dessa dagar, då skogsnäringen kräver stort inflytande över EU:s miljö- och skogspolitik (de påverkar redan starkt Sveriges skogspolitik), att faktiskt lyfta att detta är ett grundläggande demokratiskt problem. Skogsnäringens beteende är ett hot mot demokratiska klimat- och miljömål. En person, en lika vägande röst. Så borde demokratin fungera, och det

Skogsnäringen måste sluta likställa kalhyggen med brand och naturlig dynamik. I vilka skogliga ekosystem kalavverkar och forslar bränder, stormar eller insekter bort merparten av träden, för att sedan markbereda med skogsmaskiner och plantera granar från en plantskola i rader? Foto: Viktor Säfve

Skogsnäringen måste sluta likställa kalhyggen med brand

Detta är en långversion av Viktor Säfves slutreplik på debatten i Västerbottens-kuriren 15 december 2021: Torbjörn Wennebro, i rollen som den lilla skogsägaren, är kränkt över att skogsnäringen får kritik och att näringens kampanjer ifrågasätts. Det tycks inte vara nog att skogsnäringen innehar den reella makten över den absoluta merparten av skogsmarken, över skogspolitiken, industrin