Södra planerar att avverka lövrik tallskog på en skvattrammosse vid Ramnebo i Oskarshamns kommun. Foto: Jan Brenander.

Södra planerar att avverka känslig skvattrammosse i Småland 

Södra planerar att avverka en lövrik tallsumpskog och skvattrammosse vid Ramnebo i Oskarshamns kommun i Kalmar län. Sumpskog och dråg med naturskogskaraktär är en hänsynskrävande biotop enligt Skogsstyrelsens målbild för god hänsyn. Enligt målbilden ska biotopen lämnas orörd. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har skickat in ett FSC-klagomål samt en begäran att myndigheterna ska stoppa avverkningsplanen.  Den avverkningsanmälda skogen är på nästan 4

Södra avverkar nyckelbiotop i Kalmar län

Södra har avverkningsanmält och redan avverkat en del av en registrerad nyckelbiotop med blandsumpskog i Mönsterås kommun, Kalmar län. ”Sådana här sumpskogar med socklar och blöta områden ska över huvud taget inte röras,” skriver Skogsgruppen /Oskarshamnsbygdens Fågelklubb i ett klagomål till FSC.  Skogsägarföreningen Södra är FSC-certifierade vilket innebär att de förbundit sig att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk. Vid Norra Skärshult i Mönsterås